ZARZĄD

  • Prezes MKP Kołobrzeg - Magda Bartyzel
  • Vice-Prezes MKP Kołobrzeg - Adrianna Bręgoszewska-Szyszko
  • Skarbnik MKP Kołobrzeg - Dorota Głuch