Grupa 3

Branicki Kasjan

Kaczmarek Adela

Krauzowicz Sebastian

Królikiewicz Walentyna

Ponomarenko Jewa

Reczulska Antonina

Rosołowska Alicja

Świtlińska Maria

Wers Lena